2023. október 19., csütörtök

Elmélkesdés a Szentírással...

Pécsen jártunk. 

És egy Szentírás részt kaptunk, hogy Szent Ignác nyomán, engedjük, hogy hasson ránk, hogy megszólítson...

Az első kenyérszaporítás.

13A hír hallatára Jézus elhajózott onnan egy elhagyatott helyre, hogy egyedül legyen. De a nép tudomást szerzett róla, és gyalogszerrel utánament a városokból. 14Amikor kiszállt, már nagy tömeget talált ott. Megesett rajtuk a szíve, s meggyógyította betegeiket. 15Amikor beesteledett, odamentek hozzá tanítványai, és figyelmeztették: „Elhagyatott itt ez a hely, s már az idő is későre jár. Bocsásd el a népet, hadd széledjenek szét a falvakba, hogy élelmet vegyenek maguknak!” 16Jézus azonban így válaszolt: „Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni!” 17„Csak öt kenyerünk van és két halunk” – felelték. 18„Hozzátok ide!” – mondta, 19s meghagyta, hogy a nép telepedjék le a fűre, majd fogta az öt kenyeret meg a két halat, föltekintett az égre, és megáldotta őket. Ezután megtörte a kenyereket, odaadta tanítványainak, a tanítványai pedig a népnek. 20Mindnyájan ettek s jól is laktak. A maradékból tizenkét kosarat teleszedtek. 21Az asszonyokat és a gyerekeket nem számítva mintegy ötezer férfi evett.

Mt 14, 13-21
Elcsendesedtem. Figyeltem. A testemre, a légzésemre. Elolvastam ésszel, elolvastam szívvel és megmozdult a kezem...

Lejegyeztem:


"Elhagyatott itt ez a hely"

Ha nem vagy velem Uram,

akkor elhagyatott ez a hely

a szívemben, a testemben,

a lelkemben.

Üres minden.

"Elhagyatott itt ez a hely"

az életemben nélküled.

És közben...

Végtelenül boldog vagyok, mert

Teveled Uram

nincs bennem és körülöttem félelem.

Bárhová megyek,

virágba borulnak az emberek,

mert Te úgy szeretsz, hogy 

minden virágba borul bennem,

Veled.

Nélküled nincs Uram életem.

"Elhagyatott itt ez a hely"

Mit üzensz Uram?

Megszaporítom az életedet. Lehet. Lehetséges, ha elhiszed. A szenvedésben is veled leszek, ahogy eddig is. Sok a kietlen szív a környezetedben. Rögtön az édesanyádé, rideg és kietlen. Pedig nem kellene, hogy így legyen.

Mit tegyek Uram?

Szeresd és öleld meg. Testben és lélekben. Elhagyatott itt ez a hely - gondolja. A te jelenléted nélkül nagy nehézségekben ébred, pedig nem kellene, hogy így legyen. 

"Elhagyatott itt ez a hely"

Hová menjek, mit tegyek, kivel beszéljek?

Hmmm...Maradj veszteg. Majd én viszlek vagy küldelek...

Drága Uram! Szívemből szeretlek,

ebből virágzik a szerelmem.

A Te Szerelmed átölel, 

mindenen

 átemel.

"Elhagyatott itt ez a hely"

...már az idő is későre jár...

Ohh, Uram!

Nem tudom, meddig és hogy van itt

ebben a testben az életem.

De nélküled Uram, tuti, hogy 

semmi és senki

nem lehetek.

Érezlek Uram! Ez az, ami 

elfeledtet

időt és teret, és ez az, ami

legyökereztet.

Ez az érzés az, ami

a Mennyekig repít el.

Szeretlek Uram! 

Köszönöm

Neked a férjemet, a hitvesi 

életemet. Köszönöm, hogy 

megadtad és beteljesítetted, betartottad

az ígéretedet, azt amit

csak most tudok.

Azt az ígéretedet, amit magamtól sosem kértem volna Tőled.

Ha magamba tekintek

álmodni sem mertem volna ilyet.

Kicsinységem

kitakarta

a kincseimet.


"Elhagyatott itt ez a hely"  lányom, ha nem veled építkezem, ha nem velem építkezel.  Elhagyatott.


Leszek a kezed,

leszek a szemed,

leszek bármi, amivel

 Te a Szeretetedet

érezhetem és

építhetem.

Köszönöm Uram!


Leszel a kezem, leszel a szemem, leszel a szívem? Leszel bármi Általam, Velem?

Leszek Uram,

mert 

elhagyatott itt ez a hely nélküled.

No akkor munkára fel! Elég volt az érzelgősségből, Tekints az Égre, megtörtem a testem érted. Érted? Érzed? Adj enni az éhező népnek. Veled leszek. Vezetlek. Az idők végezetéid a szívedben ott leszek. Sőt! Én is szeretlek! Ámen
Fotó forrása:

 https://elbiferrum.blogspot.com/2021/03/kies-es-kietlen.html

2023. október 12., csütörtök

Féltem élni...

Féltem élni - merek félni - szeretek élni❤️egy emlék...

2014. október 12.

Emlékszem, amikor egy Mese utcai csoportos gyakorlás alkalmával először vettem észre, hogy bíz' én FÉLEK ÉLNI.  Aki ismert, senki nem is értette, hogy lehet ez bennem, amikor sziporkázom állandóan. 

Ma még inkább érzem, hogy milyen volt az az élet, ahol önerőből és a hiányok foltozgatásából épült fel az örömteli életem. Így lett a vége a teljes testi-lelki fáradtság. Látványos a különbség érzésben és a kapcsolódásainkban is, amikor felszabadultan és örömmel telten vagyunk valahol jelen, vagy megfelelésből. Az egyiket a nyugalom, a másikat a hiányok mozgatját. Most ezt így nagyon lecsupaszítva. Ha azt érzem, hogy szivárog belőlem a lelkesedés, mint egy véreb figyelek: mire vágyik igazán most a szívem?

Ahogy mostanában jövök-megyek, végtelen nyugalommal tölt el annak a tudata, hogy senki semmit nem tud elrontani - mert a TAPASZTALÁSOK építenek bennünket pontról-pontra. Persze lehet rossz lovon ülni, és más irányba vágtatni, mint, ami a valódi épülésünket szolgálja. Mindegy hogy milyen az előjele a történésnek, a javunkra válhat, ha hajlandóak vagyunk öszintén a szívünkbe nézni. Ott mindig ott van a tiszta igazság: egyszerűen. Tágul a nyugalom bennem és körülöttem. Közben minden régi helyzet újra megmutatja magát, hiszen az isteni tervem a beteljesülésére vár - és igazi áldás, amikor nem a szokások működnek bennem, hanem a friss és pillanatnyi józan jelenlét.

...és amikor kapcsolódunk a Forráshoz, akkor eltűnnek az előjelek és maradnak az ÉL-mények...

...és most élvezem, hogy merek élni, merek kérni, merek félni...

...és élvezem, hogy VAN életem...


Ehhez íme egy tavalyi kincs...


ÁLDÁS


Új Életem

Új formája;

itt él Bennem.


Engedem,

hogy 

megszülessen.


Miért jöttem?

Hogy az Öröm

elterjedjen.


Elterjedjen,

S Benned,

S Bennünk

Fény lehessen.


Atyám, kérlek

Áldj meg 

engem, 

hogy a léptem

és a Létem

Örömmel telt,

s Áldott

Legyen.


Serenity, 2013. 12.15. hajnali 3:49